دموکراسی هم برای یک عده شده وسیله ...
ساعت ۱٠:٠۸ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/۳/۱٩  

من اینجا خیلی دوست دارم در جواب اون دسته از کسانی که در عکس العمل به ابراز دلتنگی ها و اظهار نظرات و احساسات افراد خارج از کشور می‌گویند "خوب اگر اینقدر بده چرا برنمیگردید؟ " بگم که مگه وقتی شما از سختی‌ها و بدبختی‌ها و روزهای بدی که تجربه می‌کنید می گید، ما بهتون می گیم خب اگر اینقدر بده چرا اونجا رو ترک نمی کنید؟ حتما شما برای خودتون دلایل منطقی و احساسی بسیاری دارید که از نظر خودتون هم درست هستند. پس مطمئن باشید که ما هم دلایل بیشمار خودمون رو داریم و موندن یا رفتن هیچکدوم از ما باجی به هم نمی ده و دلیل بر دلگیر نبودن و اعتراض نکردن و مهم تر از همه محق تر بودن هیچ یک از طرفین هم نمی شه.