شعور: خرد

نمی‌دونم کِی می‌خوایم بفهمیم با غلت زدن در علم و  بدست آوردن مدارج تحصیلی بالاتر، شعور آدم رشد نمی‌کنه و برای اون باید جداگانه و مجدانه بفکر بود.

/ 1 نظر / 12 بازدید
غریبه

یاد تو داغی نشاند بر دل بریان من زلف تو در هم شکاند توبه و پیمان من بی تو دل و جان من ، سیر شد از جان و دل جان و دل من تویی ، ای دل و ای جان من