مملکت نیست که...

توی سالن مطالعه خواهران،که همه با لباس راحت نشستن دارن درس میخونن،یهو یه خانومی میاد بالا  سرت میگه:

خانومم ازین به بعد تاپ نپوشین!لباس آستین‌دار بپوشین!

!!!عصبانی

توالت عمومیِ‌!

/ 3 نظر / 11 بازدید
###

همینه دیگه.از این چیزای کوچک شروع میشه تا ... فقط باید تحمل کنیم ! [عصبانی]

صبا

شده عادتمون که دخالت کنند و دخالت کنیم. لابد اینم یه کاریه که ((نباید)) کرد.

ایمن

اون که به چشم عزیزم ... اما بپا معتاد نشی[چشمک]