اسفند

گوش دادن به رادیو از جمله علایق مامانمِ در اوقات بی‌کاریش.منم خواه ناخواه صداش‌ رو می‌شنوم. پریشب یه برنامه ای از رادیو پخش می‌شد با موضوع اسفند. زنگ زدن به یه خونه ای که یه دختر ۵ ساله گوشی رو برداشت. اینم ام پی تریِ مکالماتشون...

...

مجری: تو ماه اسفند همه  چیکار می‌کنن؟

- ماااهی می‌خرن. سبزه می‌خرن.

مجری: آفرین! دیگه چیکار می‌کنن؟

- هندونه می‌خرن. ماهی می‌خرن.

مجری: ماهی رو گفتی عزیزم. الان که هندونه نمی‌خرن.

- ما خریدیم!!

مجری: خب دخترم، حالا بگو ماه اسفند تو رو یاد چی می‌ندازه؟

- ماااهی

مجری: یاد عیدی، سفره‌ی ٧ سین...؟

- اوهوم.سبزه، سیب، ماهی...

مجری: خب اونو ولش کن. می‌دونی معنیِ دیگه‌ی اسفند چیه؟

- آره. نظر!

مجری: باریکلااا! تا حالا دیدی اسفند رو واسه کیا دود می‌کنن؟

- امام حسین...امام حسن اصغری...

پایان مکالمه!

/ 0 نظر / 12 بازدید