بدرقه

از دست دادن یک عزیز به هرصورتی که باشه، خیلی سخته. اما وقتی فکرش‌و می‌کنم اگه کسانی که با نگاهشون عزیزانشون رو بدرقه می‌کنن پرپر شدنش  جلوی چشمای پر از احساس و امیدشون اتفاق بیفته... حتی نمی‌تونم براش جمله‌ای پیدا کنم.

پ.ن: این روزها بقدری اعصابم ضعیف شده که نیم ساعت فیلمی که توش خشونت داشته باشه رو نمی‌تونم تحمل کنم.

/ 1 نظر / 12 بازدید

عزیزم ناراحت نباش[قلب]