استاد شدی!می‌فهمی؟؟

اینجا دانشگاست!

نه مدرسه!

نه پادگان!

برپا برجا!حاضر غایب!آقا اجازه!بد‌ها!!!

این رفتارها حتی در شأن معلم دبیرستان هم نیست!

پ.ن:آخر اینام کفاف میانگین بالای کلاس رو نمیده،نمره‌ها رو می‌بره زیر نمودار!

/ 2 نظر / 35 بازدید